ad imagead imagead imagead image

Prevádzkovateľ Hotela

STEZ - Správa telovýchovných zariadení

Príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves.
PREVÁDZKUJE:
- mestské športové zariadenia
- Hotel Šport
- Hotel Preveza

Reštaurácia

Stravovanie zabezpečujeme   eDiata tel.: 0948 0402 11

Občerstvenie bez stravovania je zabezpečované v hostinci Hokejka , ktorá je súčasťou hotela.